2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
I/1/2018 19 listopada 2018 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna I/1/2018
I/2/2018 19 listopada 2018 r. ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do stałych Komisji Rady Gminy Jabłonna I/2/2018
I/3/2018 19 listopada 2018 r. powołania Komisji Rozwoju I/3/2018
I/4/2018 19 listopada 2018 r. powołania Komisji Spraw Społecznych I/4/2018
I/5/2018 19 listopada 2018 r. powołania Komisji Rewizyjnej I/5/2018
I/6/2018 19 listopada 2018 r. powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu I/6/2018
I/7/2018 19 listopada 2018 r. powołania Komisji Bezpieczeństwa I/7/2018
II/8/2018 05 grudnia 2018 r. stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jabłonna II/8/2018
II/9/2018 05 grudnia 2018 r. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej II/9/2018
II/10/2018 05 grudnia 2018 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018 II/10/2018
II/11/2018 05 grudnia 2018 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 II/11/2018
II/12/2018 05 grudnia 2018 r. wynagrodzenia Wójta Gminy Jabłonna II/12/2018
II/14/2018 05 grudnia 2018 r. nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności zabudowanej działki ewidencyjnej nr 815/32 w Chotomowie II/14/2018
II/15/2018 05 grudnia 2018 r. nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 808/1 położonej w rejonie ul.Złotej we wsi Chotomów II/15/2018
II/16/2018 05 grudnia 2018 r. nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1186, nr 1209/1 i nr 1209/2 położonych we wsi Chotomów II/16/2018
II/17/2018 05 grudnia 2018 r. nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 227/28 położonej we wsi Chotomów w rejonie ul.Bagiennej II/17/2018
II/18/2018 05 grudnia 2018 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II/18/2018
II/19/2018 05 grudnia 2018 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych II/19/2018
II/20/2018 05 grudnia 2018 r. ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do komisji Rady Gminy tj. rewizyjnej i komisji statutowej II/20/2018
II/21/2018 05 grudnia 2018 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul.Leśnej w obrębie 1 - Jabłonnie II/21/2018
 III/22/2018  19 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok III/22/2018
 III/23/2018   19 grudnia 2018 r.  uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2040 III/23/2018
 III/24/2018  19 grudnia 2018 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018 III/24/2018
 III/25/2018   19 grudnia 2018 r.  zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 III/25/2018
 III/26/2018   19 grudnia 2018 r. wydzielenia z sołectwa Chotomów i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie sołectwo Chotomów Północny III/26/2018
 III/27/2018   19 grudnia 2018 r.  ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III/27/2018
 III/28/2018   19 grudnia 2018 r.  przyjęcie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna na lata 2018-2022 III/28/2018
 III/29/2018   19 grudnia 2018 r.  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III/29/2018
 III/30/2018   19 grudnia 2018 r.  przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019 III/30/2018
 III/31/2018   19 grudnia 2018 r.  przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2019-2020 III/31/2018
 III/32/2018  19 grudnia 2018 r.  zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna III/32/2018
 III/33/2018  19 grudnia 2018 r.   ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna III/33/2018
 III/34/2018   19 grudnia 2018 r.  przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 III/34/2018
 III/35/2018   19 grudnia 2018 r.  nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Skierdy, gmina Jabłonna III/35/2018
 III/36/2018   19 grudnia 2018 r.  zmiany Uchwały Nr IX/93/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chotomów, gmina Jabłonna III/36/2018
 III/37/2018   19 grudnia 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi  Chotomów, gmina Jabłonna III/37/2018
 III/38/2018   19 grudnia 2018 r. nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna III/38/2018
 III/39/2018   19 grudnia 2018 r. zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2019 III/39/2018
III/40/2018  19 grudnia 2018 r. stanowisko Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna III/40/2018
III/41/2018  19 grudnia 2018 r.  stanowisko Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna  III/41/2018
III/42/2018  19 grudnia 2018 r.  nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności zabudowanej działki ewidencyjnej nr 815/32 we wsi Chotomów III/42/2018
III/43/2018   19 grudnia 2018 r.  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III/43/2018
III/44/2018  19 grudnia 2018 r.  uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej III/44/2018
III/45/2018   19 grudnia 2018 r. zmiany uchwały Nr II/20/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów składania deklaracji o kandydowaniu do komisji Rady Gminy tj. rewizyjnej i komisji statutowej III/45/2018

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-13
Data publikacji:2021-02-13
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:296