Wydanie Karty PSZOK - zabudowa wielorodzinna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 grudnia 2022

Komórka realizująca usługę:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (ul. Zegrzyńska 1 wejście D)
tel. 22 76 77 347

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
-    Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i używania kart uprawniających do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

2. Wymagana dokumenty:
Wniosek o wydanie Karty PSZOK

3. Opłaty:
-    Brak opłaty,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna, (ul. Zegrzyńska 1 wejście D),
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin załatwienia sprawy:
- do 7 dni

6. Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Karty PSZOK są wydawane w ilości 1 karta na 1 gospodarstwo domowe.

Dominika Lemke

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-12-29
Data publikacji:2022-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Dominika Lemke
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:683