Komisja Budżetowa

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI BUDŻETOWEJ

 1. Wojciech Nowosiński - przewodniczący komisji
 2. Joanna Doktor - wiceprzewodnicząca komisji
 3. Radomir Czauderna - wiceprzewodniczący komisji
 4. Witold Urbański
 5. Artur Szymkowski
 6. Tomasz Rybałko
 7. Hanna Grzelak
 8. Tomasz Wodzyński - wygaśnięcie mandatu
 9. Adam Piątkowski

NADCHODZĄCE POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ w serwisie esesja.pl.

Zadania Komisji Budżetowej

Komisja Budżetowa — właściwa w sprawach budżetu.

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:

 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • opiniowanie projektów uchwał,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.