Komisja Rewizyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Bogumiła Majewska - przewodnicząca komisji
 2. Rafał Wodzyński - wiceprzewodniczący komisji
 3. Radomir Czauderna
 4. Sylwester Machnio
 5. Anna Murawska-Furmanek

NADCHODZĄCE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w serwisie esesja.pl.

Zadania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie Statutu Gminy Jabłonna rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna m.in.:

 • opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
 • wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez radę gminy
 • zakres i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:

 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • opiniowanie projektów uchwał,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.
Agnieszka Sobczak

Artykuły

Porządki obrad i protokoły z posiedzeń

18 stycznia 2020

Porządki obrad i protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Agnieszka Sobczak
Czytaj więcej o: Porządki obrad i protokoły z posiedzeń

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:3261

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-05-15 20:28:50Agnieszka Sobczakaktualizacja składu komisjiKomisja Rewizyjna
2021-12-01 13:56:40Agnieszka Sobczakuzupełniono skład komisjiKomisja Rewizyjna