Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp - rok 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poniższe zestawienie zawiera informację o przeprowadzonych i zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dla każdego postępowania udostępniona została SIWZ oraz informacja o wyniku postępowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakończonego postępowania, prosimy kontaktować się z Referatem Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna.

 

Nr sprawy

Nazwa sprawy

Pliki

ZP.271.1.01.2019

Odbiór nieczystości stałych z UG i bud. komunalnych na terenie gm.Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.02.2019

Kompleksowa dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Gm. Jabłonna w latach 2019-2020

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.03.2019

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.04.2019

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.05.2019

Wykonanie projektu i budowa przedszkola gminnego w Chotomowie

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.06.2019

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na terenie Gm. Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.07.2019

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali sportowej w Chotomowie”

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.08.2019

bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg w gminie Jabłonna dróg w gminie Jabłonna - dwa zadania

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.09.2019

Wycinka drzew do ścieżek zgodnie z dec. Nr 12/2018 z 20.0-2.2018

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.10.2019

Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni "P6" (Zadanie 5) i pompowni "P7" (Zadanie 6) w m. Chotomów i Dąbrowa Chotomowska

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.11.2019

Roboty podobne art. 67 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci WDK w rejonie ul. Partyzantów

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.12.2019

Obsługa geodezyjna urzędu Gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.13.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych urządzeń odwadniających dróg na terenie gminy Jabłonna wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.14.2019

Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonnie w ramach zadania budżetowego

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.20.2019

Wykonanie projektu i budowa przedszkola gminnego w Chotomowie

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.21.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie ul. Modlińska 152

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.22.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie ul. Modlińska 152

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.23.2019

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Remont i odwodnienie ul.Przylesie w Jablonnie”

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.24.2019

Dowożenie i odwożenie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna na zajęcia przedszkolne i szkolne w roku szkolnym 2019/2020

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.25.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót dla zad."Wykonanie przebudowy budynku szkoły Podstawowej w Jabłonnie w celu dostosowania do obow.p.poz oraz pwiększenie stołówki"

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.27.2019

Projekty przebudowy dróg na terenie gminy Jabłonna (19 części)

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.28.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót dla zad."Wykonanie przebudowy budynku szkoły Podstawowej w Jabłonnie w celu dostosowania do obow.p.poz oraz pwiększenie stołówki"

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.29.2019

Bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.30.2019

Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.31.2019

Budowa ul. Dereniowej w Jabłonnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.33.2019

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.34.2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowych 2019/20 wraz z jednokrotnym ich zamiataniem

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.36.2019

Zimowe utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej oraz chodników, parkingów i ciągów pieszojezdnych na terenie gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.38.2019

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.39.2019

Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach na terenie gminy Jabłonna oraz  odbiór nieczystości  stałych z Urzędu Gminy Jabłonna oraz innych terenów użyteczności publicznej w roku 2019

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.40.2019

Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni "P8" (zadanie 7) i "P9" (zadanie 8) w Chotomowie

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.44.2019

Konserwacja oświetlenia

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.45.2019

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu  poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna"

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.46.2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Jabłonna

SIWZ
Wynik

     
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-12-20
Data publikacji:2020-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2802